Úradné preklady Taliančina

taliansky

Kontaktujte Vášho prekladateľa

Naše prekladateľské a tlmočnícke služby

Prekladateľská činnosť

Ponúkame úradné (overerné preklady) i neúradné preklady z talianskeho jazyka, počnúc prekladmi právnych dokumentov, cez preklady matričných dokladov, až po preklad obchodnej korešpondencie. Bohaté praktické skúsenosti v oblasti súdnych prekladov sú zárukou vysokej kvality.

Tlmočnícke služby

Tlmočenie počas obchodných stretnutí, stretnutí s právnikom, vrátane súdnych pojednávaní až po sobášne obrady.

Adresa prekladateľa

Mgr. Stanislav Kowalski
Nábrežná 10
080 01 Prešov
Slovenská republika

Mgr. Stanislav Kowalski - súdny prekladateľ

ja
Súdny prekladateľ Mgr. Stanislav Kowalski vyštudoval taliansky jazyk na Univerzite Komenského v Bratislave. Bohaté skúsenosti nielej v oblasti prekladateľstva ďalej získal na Univerzite Di Catania v Taliansku, kde sa venoval predovšetkým štúdiu talianskej lingvistiky, dejín talianskeho jazyka a literatúry, odbornej taliančiny a všeobecných dejín Talianska. Na univerzite Degli Studi di Siena, pod vedením Prof. Fabia Munainiho, sa zaoberal výskumnou činnosťou v oblasti dejín talianskej literatúry, ktorej praktickú časť vykonal v Talianskom národnom etnografickom múzeu v Ríme. Prekladateľskej činnosti sa venuje od roku 2000. Ako učiteľ talianskeho jazyka pôsobil aj na Štátnej jazykovej škole v Poprade. Od roku 2009 je zapísaný do zoznamu znalcov, prekladateľov a tlmočníkov, ako súdny prekladateľ v odbore taliansky jazyk. Ministerkou spravodlivosti Slovenskej republiky, Luciou Žitňanskou, bol v roku 2010 vymenovaný za predsedu skúšobnej komisie pre odborné skúšky prekladateľov z odboru taliansky jazyk pri Tlmočníckom ústave FF PU v Prešove. Kontaktujte svojto prekladateľa priamo vo Vašom blízkom okolí.
Mgr. Stanislav Kowalski

Prekladateľské a tlmočnícke služby v talianskom jazyku nielen pre Prešovský kraj. Úradné preklady. Taliačina. Tlmočenie. Odborné preklady. Prešov.

preklad
google  mapa  facebook
Top